HomeNieuwsWerkbezoek bij Politie

Werkbezoek bij Politie

Publicatiedatum: 31 mrt. 2018

Werkbezoek Politie Alphen aan den Rijn

Op 9 maart jl. bracht een afvaardiging van onze fractie en bestuur, tezamen met ons Tweede Kamerlid Kees van der Staaij, een werkbezoek aan het hoofdbureau van politie in Alphen aan den Rijn. We spraken daar met korpschef John Nieumeijer over het onderwerp Veiligheid. Het bezoek is wederzijds als waardevol ervaren en wellicht krijgt het een vervolg via een wijkagent voor bezoek op locatie. We hebben de korpschef en zijn afdeling als dank een taart overhandigd met als opschrift “SGP en politie samen voor veiligheid”.