HomeNieuwsBoskoopse Zijde nu echt in de steigers!

Boskoopse Zijde nu echt in de steigers!

Publicatiedatum: 15 mrt. 2020

Het is zover. In de gemeenteraad van 30 januari jl. is het besluit ‘Verbeteren verkeersveiligheid Zijde’ vastgesteld. Het is een ontwikkelplan om in de komende jaren de Zijde in Boskoop stap voor stap een beetje veiliger te maken.

 

 De SGP-fractie steunt van harte dat de nadruk is gelegd op de veiligheid. Al in de verkiezingscampagne begin 2018 hamerde onze fractie op het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers op de Zijde. In november 2018 dienden we daartoe een motie in die breed werd gesteund. Het college wilde de uitvoering van deze motie betrekken bij een ‘algehele reconstructie’ van de Zijde waarbij ook de hele problematiek van de verkeersdrukte zou worden meegenomen.  Dan zou het heel lang gaan duren voordat er veiligheidsmaatregelen genomen zouden worden! Een tweede motie – zomer 2019 – volgde om in ieder geval met de wegmarkering en zebrapaden aan de slag te gaan. En nu is daar dan het ontwikkelplan om de hele Zijde veiliger te maken. Goed nieuws! We hebben dan ook onze dank uitgesproken richting het college dat er nu echt werk van de Zijde gemaakt wordt.

 

 

Wat gaat er gebeuren?   

  • ·       In 2020 worden de fietspaden (van hefbrug tot aan de Roemer) aangepakt. Breder kunnen ze niet worden helaas, wel wordt het hoogteverschil met de voetgangers ongedaan gemaakt om vallen en struikelen te voorkomen.  Het is mogelijk dat fietspad en voetpad een gecombineerd weggedeelte wordt. Ook moeten de huidige fietspaden minder schuin komen te liggen. 245.000
  • ·       Bij Tuincentrum Sonneveld komt een fatsoenlijke oversteekplaats voor fietsers. Wie nu een boom of plantje koopt en deze op de fiets vervoert, kan met zijn fiets niet recht te straat oversteken. Daar stuit je op een stoeprand zonder voorziening voor fietsers. Dat gaat nu dus veranderen. Er komt ook een ‘opstelplaats’ voor fietsers die naar het tuincentrum willen maar nog even moeten wachten tot de weg overgestoken kan worden. 15.000
  • ·       Een groot probleem is de rotonde bij de Boezemlaan. Bij de vorige totaal-reconstructie (2007) is die rotonde niet goed aangelegd. De rotonde ligt als het warde te ver de Boezemlaan in. Daardoor moet met name vrachtverkeer komend vanaf de Hoogeveenseweg een veel te scherpe draai maken. Daardoor hebben vrachtauto’s vaak beide weggedeelten nodig en/of ze gaan gedeelte over het fietspad. Levensgevaarlijk! Ook daar gaat in 2020 de schop in de grond. 1.200.000
  • ·       Wat al in uitvoering is – en u misschien al isopgevallen – is de fietsverbinding tussen de Snijdelwijk en Boskoop-centrum via het Aardbeienpad dat langs Waterrijk loopt. Dat is een manier om het fietsverkeer op de Zijde te verminderen en draagt bij aan de veiligheid. 8.000 euro

 

 

Na 2020

In de komende jaren staat er nog veel meer op stapel. De rotondes worden aangepakt en fietsers zullen daar in de toekomst voorrang krijgen. Verder wordt gekeken naar mogelijkheden voor betere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Ook de oversteekplaats bij het Zwarte Pad komt nog aan bod, enzovoorts. Er is een hoop te doen!

En een totale reconstructie voor de toekomst? Die staat als volgt in de planning: “Na 2025”. De goede verstaander weet dan dat het college in feite zegt:  daar gaan we voorlopig niet meer aan beginnen. Wat de SGP-fractie betreft is dat maar goed ook. Er zijn nú maatregelen nodig. En inmiddels is besloten dat die ook nú genomen gaan worden.

 

Frank van Putten